เลือกซื้อ บ้านหันหน้าทิศไหน ดี

บ้านหันหน้าทิศไหน

บ้านหันหน้าทิศไหน

หลายคนที่คิดจะซื้อบ้านอาจสงสัยว่า ซื้อบ้าน ควรเลือก บ้านหันหน้าทิศไหน ดีที่สุด จริงๆ แล้วต้องดูหลายองค์ประกอบ ดูแปลนบ้าน, แปลนหมู่บ้าน แต่หลักๆ แล้วดูจาก

  1. ใน 1 ปี แดดจะส่องจากทิศใต้ไปทิศเหนือมากกว่าจากเหนือไปใต้ เพราะฉะนั้น ทิศเหนือของบ้านจะรับแดดน้อยกว่า แต่ว่าจะรับแดดในฤดูร้อน ส่วนทิศใต้ของบ้านจะรับแดดมากกว่า แต่เป็นแดดในฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม แดดทางทิศใต้จะทำมุมต่ำกว่า ทำให้เสริมกันสาดเพื่อบังแดดได้ยากกว่าทางทิศเหนือ ตรงนี้เปรียบเทียบเฉพาะทิศเหนือกับใต้ ตะวันออก-ตะวันตกคงชัดเจนอยู่แล้ว
  2. เรื่องลม ทางทิศใต้จะมีลมเข้ามากกว่าทางทิศเหนือ ซึ่งมักเป็นลมหนาว ตรงนี้คงต้องดูผังหมู่บ้านประกอบ แล้วค่อยพิจารณาดูอีกที

สรุปบ้านหันหน้าทิศไหน ไม่ว่าจะไปทางทิศเหนือ ใต้ ก็มีข้อดีข้อเสียไปคนละแบบ แล้วแต่จะชอบ ยังไงก็ดีกว่าหันไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตก